ODDZIAŁ PTTK W PABIANICACH ...

... powstał 11 marca 1929r. Jego pierwszym prezesem został Kazimierz Staszewski - obecny patron oddziału. Oddział od tego momentu rozwijał swoją działalność w różnych dyscyplinach turystyki kwalifikowanej: motorowej, narciarskiej, pieszej i kajakowej a także turystyki powszechnej. Passa działalności trwała do II Wojny Światowej. Po wojnie działalność znów ruszyła by w 1950 już jako PTTK działać na terenie miasta jako największa organizacja społeczna. Posiadaliśmy koła PTTK we wszystkich prawie zakładach pracy, instytucjach i szkołach, organizowano wycieczki krajoznawcze, rajdy, złazy i zloty. Oddział posiadał własny transport i zatrudniał 10 pracowników... Aktualnie działalność oddziału oparta jest głównie na działalności społecznej a stan członków wynosi 400 osób. Zapraszamy do organizowanych przez nas imprez a także do działalności społecznej.

KALENDARIUM ODDZIAŁU PTTK W PABIANICACH

1906r.

Powstanie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, którego założycielem byli: Aleksander Janowski, Karol Hoffman, Kazimierz Kulwieć.

1909r.

Pierwsi pabianiczanie wstępują do powstałego w Łodzi Oddziału PTK w Pabianicach (J. Robakowski, B. Drzewiecki, W. Eichler, F. Wasilewski)

1919r.

Utworzenie pierwszego Koła PTK w Pabianicach, którego przewodniczącym został dr Witold Eichler.

1926r.

Dr Eichler prezentuje zbiory przyrodnicze na wystawie w Łodzi zorganizowanej przez sekcję przyrodniczą PTK.

1928r.

Kolo organizuje pierwszy obóz wędrowny w Tatry Polskie i Słowackie oraz spotkanie M. Barucha, autora monografii „Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne” z mieszkańcami miasta.

11.III.1929r.

Utworzenie Oddziału PTK w Pabianicach, którego prezesem został Kazimierz Staszewski.

12-13.VII.1929r.

Pięciu członków naszego Oddziału uczestniczyło w I Ogólnopolskim Kongresie Krajoznawczym, który odbył się w Poznaniu.

1929r.

600 uczniów wraz z opiekunami wyjeżdża do Poznania na wystawę z okazji 10 Rocznicy Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, a przy okazji do Gniezna i Kruszwicy.

1930r.

Członkowie Oddziału PTK biorą udział w Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki w Poznaniu, na której eksponowano m.in. gipsowy model pabianickiego zamku, stroje ludowe i kilimy powiatu łaskiego oraz obrazy olejne B. Nawrockiego.

1932r.

Utworzono Zarząd Okręgu PTK w Łodzi - pierwszym prezesem został K. Staszewski.

1934r.

Oddział podjął i sfinansował badania archeologiczne przy ul. Bugaj, w dolinie Dobrzynki - znaleziono wiele cennych przedmiotów. Na prezesa Oddziału wybrano Leszka Pawłowskiego.

1936r.

Oddział otrzymuje lokal przy ul. Św. Jana, pierwszym Prezesem Oddziału został został W. Eichler.

1938r.

Prezesem Oddziału został H. Sierosławski.

1939-1945r.

Okres okupacji. Przerwa w działalności Oddziału.

1946r.

Reaktywowanie pracy Oddziału PTK. Prezesem tymczasowego Zarządu zostałr.Ruszewski. Na walnym zebraniu Oddziału na prezesa wybrano ks.K. Olszewskiego.

1947r.

Oddział uzyskuje pomieszczenia w zamku dla uratowanych podczas wojny zbiorów muzealnych oraz na siedzibę.

1950r.

Na prezesa wybrano Irenę Zabieglińską.

16-17.XII.1950r.

Na Zjeździe Zjednoczeniowym PTT i PTK utworzono PTTK. Oddział na Zjeździe reprezentuje Irena Zabieglińska.

1951-1954r.

Praca Oddziału jest bardzo słaba, większość członków PTK nie wyraziło akcesu przynależności do PTTK.

1955r.

Utworzono nowy, tymczasowy Zarząd Oddziału PTTK i na prezesa wybrano Zygmunta Adamczewskiego.

1956r.

Oddział uzyskuje lokal przy ul. Gdańskiej. Walny Zjazd wybiera na prezesa Z. Adamczewskiego, który pełni tę funkcję do 1961r.

1957r.

Powołano Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego.

1961r.

Oddział uzyskuje lokal przy ul. Pułaskiego. Prezesem zostaje Józef Masicki.

1962r.

Na prezesa wybrano Mieczysława Orela. Powstaje Koło Przewodników i Pilotów pod przewodnictwem L. Ramisza.

1964r.

Na prezesa wybrano Romana Jarzynę, który funkcję tę pełni do 1970r.1970r.Na Zjeździe Oddziału na prezesa wybrano Mariana Kędzierskiego.

1971r.

Prezesem zostaje Eugeniusz Gaszewski, funkcję tę pełni do roku 1976.

1972r.

Otwarcie nowego lokalu przy ul. Zamkowej 8.

1973r.

Nadanie Oddziałowi Imienia Kazimierza Staszewskiego w 100- lecie Zorganizowanej Turystyki w Polsce.

1975r.

Zarząd Oddziału ustala Honorową Odznakę Oddziału.

15.XI.1975r.

Z okazji 25- lecia PTTK, Oddział otrzymuje sztandar.

1976r.

Na Zjeździe Oddziału na prezesa wybrano Włodzimierza Durajskiego funkcję tę pełni do śmierci (30.VI.1989r.)

19.II.1979r.

Z okazji 50- lecia Oddziału PTTK w Pabianicach, dla mieszkańców Pabianic odbył się koncert orkiestry PR i TV pod dyr.Henryka Debicha.

7.II.1989r.

Uroczyste spotkanie z okazji 60- lecia Oddziału. 1989r.Prezesem zostaje Wanda Kołodziejczyk, która funkcję tę pełni do 1997r.

1991r.

Nadzwyczajny Zjazd Oddziału zatwierdził nowy Statut Oddziału.

1997r.

Zjazd Oddziału, prezesem zostaje Zygmunt Szmidt.

6.IX.1997r.

XVI Krajowy Zjazd PTTK nadaje Henrykowi Walkowskiemu godność Honorowego Członka PTTK.

1997r.

Uroczyste obchody 100- lecia urodzin Kazimierza Staszewskiego.

3.X.1998r.

Uroczystość nadania Miejskiemu Ośrodkowi sportu i Rekreacji w Pabianicach im. Włodzimierza Durajskiego.

7.XI.1998r.

Zorganizowanie przez Zarząd Oddziału pabianickiego wraz z Oddziałem łódzkim i zgierskim pierwszego Sejmiku Przedkongresowego przed V Kongresem Krajoznawstwa Polskiego- Gniezno 2000.

5.III.1999r.

Uroczyste obchody 70- lecia Oddziału PTK- PTTK w Pabianicach.

IV.2002r.

Zjazd Oddziału wybiera ponownie Zygmunta Szmidta na stanowisko Prezesa.

II.2003r.

Oddział otrzymuje nowy lokal przy ul. Traugutta 2.