Oddział PTTK Pabianice
 • Masz ukończone 16 lat?
 • Chcesz tanio poznawać piękno naszego kraju?
 • Lubisz morze, góry ...
 • Albo jacht na mazurach ...
 • Wolisz pieszo, a może rowerem, konno lub samochodem?
 • Indywidualnie ...
 • Czy w grupie znajomych?
KARTA RABATOWA PTTK

Jesteśmy odpowiedzią na Twoje oczekiwania !

legitymacja PTTK


legitymacja PTTK

KARTA RABATOWA PTTK JEST WAŻNA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
KARTA RABATOWA PTTK TO RABATY NA:
 • Usługi noclegowe
 • Usługi gastronomiczne
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Rekreacja
 • Zdrowie profilaktyka
 • Przewóz osób i towarów
 • Usługi kulturalne
 • Usługi fotograficzne
 • Usługi ubezpieczeniowe
 • Handel
 • Zakup, serwis, wypożyczenia sprzętu sportowo - turystycznego
 • Szkolenie
 • Consulting
 • Projektowe - budowlane - reklamowe
 • I wiele, wiele innych ...
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PTTK w 2018 r.

SKŁADKI WPISOWE
NORMALNA 55 zł 15 zł
ULGOWA
(Emeryci, renciści, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, bezrobotni, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne)
RODZINNA
(Przynajmniej 2 dzieci do lat 16 + jedno z rodziców)
30zł 8 zł
6 zł
dla osób będących uczniami szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie
ULOGWA (młodzieżowa)
(Młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca do ukończenia 26 roku życia, opiekunowie szkolnych kół PTTK)
25 zł 8 zł (studenci)
6 zł
dla osób będących uczniami szkół do poziomu szkoły ponadgminazjalnej włącznie

LEGITYMACJA - 6zł
Każdy członek jest zobowiązany do wypełnienia wniosku dot. ubezpieczenia. Warunki ubezpieczenia - do wglądu na stronie internetowej ZG PTTK. Zwolnieni ze składki członkowskiej są: młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, Zakładów Opiekuńczych oraz Szkół Specjalnych, uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością - do ukończenia 20 roku życia. Można zachować ciągłość stażu członkowskiego opłacając składkę za zaległy rok lub dwa.

Składki dają możliwość korzystania ze zniżek dla członków PTTK oraz rabatów w większości imprez organizowanych przez PTTK Pabianice.

Ponadto w sieci sklepów Firmy Mount Sp. z o.o., producenta odzieży i sprzętu marki HiMountain przewodnicy turystyczni PTTK, piloci wycieczek należący do PTTK oraz przodownicy i instruktorzy PTTK otrzymają 15% rabatu przy zakupie odzieży i sprzętu outdoor w sklepach HiMountain . Pozostałym członkom PTTK będzie przysługiwał rabat 10%.

Więcej informacji oraz WYKAZ ZNIŻEK I RABATÓW PTTK znajdziesz na stronach PTTK www.pttk.pl