Oddział PTTK Pabianice
 • Masz ukończone 16 lat?
 • Chcesz tanio poznawać piękno naszego kraju?
 • Lubisz morze, góry ...
 • Albo jacht na mazurach ...
 • Wolisz pieszo, a może rowerem, konno lub samochodem?
 • Indywidualnie ...
 • Czy w grupie znajomych?
KARTA RABATOWA PTTK

Jesteśmy odpowiedzią na Twoje oczekiwania !

legitymacja PTTK


legitymacja PTTK

KARTA RABATOWA PTTK JEST WAŻNA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
KARTA RABATOWA PTTK TO RABATY NA:
 • Usługi noclegowe
 • Usługi gastronomiczne
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Rekreacja
 • Zdrowie profilaktyka
 • Przewóz osób i towarów
 • Usługi kulturalne
 • Usługi fotograficzne
 • Usługi ubezpieczeniowe
 • Handel
 • Zakup, serwis, wypożyczenia sprzętu sportowo - turystycznego
 • Szkolenie
 • Consulting
 • Projektowe - budowlane - reklamowe
 • I wiele, wiele innych ...
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PTTK w 2023 r. Składki opłacamy do 31 marca 2023 r.

SKŁADKI WPISOWE
NORMALNA 75 zł 21 zł
ULGOWA
1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
4) bezrobotni, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne
51 zł 12 zł
ULOGWA (młodzieżowa)
1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,
2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
3) młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.
36 zł
(dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku)
12 zł
9 zł
(dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie)

LEGITYMACJA (DUPLIKAT) - 9zł
Każdy członek jest zobowiązany do wypełnienia wniosku dot. ubezpieczenia. Warunki ubezpieczenia - do wglądu na stronie internetowej ZG PTTK. Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:
1) Członkowie Honorowi PTTK,
2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
3) dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
4) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,
5) dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2023 roku dla Członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.