Komisja Młodzieżowa powstała by wspierać działalność turystyczno - krajoznawczą wśród młodzieży. Od wielu lat organizujemy miejskie eliminacje do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego PTTK. Celem Turnieju jest poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości oraz popularyzowanie krajoznawstwa. Co roku tematem turnieju jest inne województwo. Dzięki przygotowaniu oraz corocznym wycieczkom szkoleniowym młodzi turyści mają możliwość poznania uroków całej Polski.

Od kilku lat współpracujemy przy organizacji "Konkursu Krasomówczego Młodzieży" którego głównymi celami jest zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego oraz rozbudzenie zamiłowania do pięknego, sugestywnego mówienia a także kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Kolejną formą działalności jest przygotowywanie prac do konkursu "Poznajemy Ojcowiznę" organizowanego przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK oraz redakcję miesięcznika "Poznaj Swój Kraj". Konkurs ten ma również rozbudzić zainteresowania krajoznawcze wśród młodzieży, zachęcić ją do poznawania własnego regionu, jego historii i dorobku.

Wszystkie te przedsięwzięcia mają na celu popularyzację poznawania ziemi ojczystej, jej przeszłości i dnia dzisiejszego oraz pogłębianie i rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna, walorów krajoznawczych oraz kulturowych swojego regionu. Dzięki temu oraz dzięki ogromnej pracy jaką wkładają opiekunowie młodzieży drużyny z Pabianic wielokrotnie święciły triumfy na ogólnopolskich finałach tych konkursów.

Rada programowa PTTK ds. młodzieży