POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ IM. KAZIMIERZA STASZEWSKIEGO W PABIANICACH

Biuro:
Ul. Traugutta 2
95 - 200 Pabianice
Godziny otwarcia: 10.00 - 16.00

Telefony:
TEL/FAX: 42 215 59 46
GSM: 502 556 221

E-mail:
biuro@pabianice.pttk.pl
pttkpabianice@onet.eu

NIP: PL 731-000-69-92
REGON: 470556970
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej - Oddział Pabianice: 33878800090014873120060004

WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO pod nr 056

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA SIGNAL IDUNA