Pozlotowe reminiscencje.

Przeminął 48 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK. Aby przypomnieć Wam jego przebieg przygotowaliśmy tę płytę. Znajdziecie na niej artykuły jakie promowały zlot przed jego rozpoczęciem, materiały prasowe jakie ukazały się na zlocie ale przede wszystkim znajdziecie tu niezliczoną liczbę zdjęć.

Aaron i Salamandra

Historia turystyki pieszej w tych 2 klubach oraz kilka słów o najaktywniejszych przodownikach z tych środowisk.

więcej informacji >>>

Przed Zlotem ...

To artykuły promujące Zlot w lokalnej prasie. Znajdziecie tu relację z przejęcia laski zlotowej, oraz tekst przybliżający Ziemię Łódzką. Także tu artykuł przedstawiający Alka Dudę - wicekomandora Zlotu.

więcej informacji >>>

Ziemia Obiecana

Ziemia Obiecana nad Dobrzynka to przypomnienie spaceru jaki odbyliście po dawnych Pabianicach. Fabryki, pałace fabrykantów a także spojrzenie w przeszłość gdy miasto znajdowało się w dobrach Kapituły Krakowskiej. 

więcej informacji >>>

Jednostki PTTK

Podczas Zlotu poznaliście działaczy kilku oddziałów PTTK jakie znajdują się w naszym województwie. Na kolejnych stronach prezentujemy ich spis oraz dane teleadresowe.

więcej informacji >>>

Galeria ....

W galerii zlotowej garść zdjęć z przebiegu zlotu. 

więcej informacji >>>

Organizatorzy

Strona przedstawiająca komitet organizacyjny zlotu oraz sponsorów, dzięki pomocy których to spotkanie mogło się odbyć.

więcej informacji >>>

Podsumowanie

Kilka słów podsumowujących zlot i to co się na nim wydarzyło

więcej informacji >>>

Odznaki regionalne

Zapraszamy ponownie na "Ziemię Obiecaną". Płyta zawiera regulaminy odznak krajoznawczych jakie można zdobywać na obszarze województwa łódzkiego.

więcej informacji >>>

ZDJĘCIA