Regulamin

Postanowienia ogólne:

 • Odznaka ustanowiona została przez Zarząd Oddziału PTTK w Pabianicach, na wniosek Komisji Krajoznawczej, dla uczczenia 85. rocznicy nadania pułkowi piechoty nazwy "Wilków".
 • Celem odznaki jest poznanie przez zdobywających dziejów 15 PP "Wilków" w latach 1792 i 1946, a zwłaszcza z jego udziałem w bitwie o Pabianice we wrześniu 1939 roku.
 • Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty, jest metalowa z wizerunkiem pułkowej odznaki "Wilków".
 • Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami PTTK.
 • Uaktualniony regulamin obowiązuje od 1 września 2020 r.

Warunki zdobywania odznaki:

 • Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 • Czas zdobywania kolejnych stopni jest nieograniczony.
 • Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.
 • Na stopień brązowy należy obowiązkowo zwiedzić Dęblin i Pabianice, przebyć dwa szlaki z wykazu, którymi pułk przemieszczał się w 1939 r.
 • Na stopień srebrny należy zwiedzić co najmniej 15 miejscowości z wykazu i podać krótko ich związek z 15 PP.
 • Na stopień złoty należy zwiedzić dalsze 20 miejscowości z wykazu i podać ich związek z 15 PP.
 • Potwierdzenia należy uzyskiwać w dowolnie opracowanej kronice zawierającej imię, nazwisko, datę urodzenia i adres zdobywającego odznakę.
 • Potwierdzeniem zwiedzania miejscowości i przebycia szlaków jest pieczątka z nazwą miejscowości lub krótki opis i fotografia obiektu np. pomnika, tablicy pamiątkowej itp. Pieczątki wklejane nie będą honorowane. Przebycie szlaków może potwierdzić kierownik wycieczki, przewodnik lub przodownik turystyki kwalifikowanej o ile brał udział w wycieczce.

Weryfikacja odznaki:

 • Weryfikację odznaki prowadzi Komisja Krajoznawcza przy Oddziale PTTK im. K. Staszewskiego, 95 - 200 Pabianice ul. Traugutta 2, tel. 0-42 215 - 29 - 05, fax. 0-42 215 - 59 - 46, kom. 0502 556 221
 • W celu weryfikacji należy przesłać na adres Oddziału PTTK kronikę odznaki i zaadresowaną kopertę ze znaczkiem na przesyłkę zwrotną.
 • Przewiduje się możliwość wykorzystania uzyskanych w czasie weryfikacji informacji o 15 PP "Wilków" do celów krajoznawczych.
 • Kronika po weryfikacji wraca do autora.
 • Odznakę można kupić bezpośrednio w biurze Oddziału PTTK lub za pobraniem pocztowym. Cena odznaki 10,-zł (może zmienić się w późniejszym czasie)

Postanowienia końcowe

 • Regulamin Odznaki Krajoznawczej PTTK "Szlakiem bojowym 15 Pułku Piechoty "Wilków" został opracowany przez Komisję Krajoznawczą i zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Pabianicach w dniu 10 kwietnia 2006 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
 • Aktualny regulamin obowiązuje od 1 listopada 2020 r.
 • Interpretacja regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej PTTK w Pabianicach.
Załącznik do regulaminu Odznaki Krajoznawczej

Wybrane szlaki bojowe we wrześniu 1939 r.

 • Szlak bitewny we wrześniu 1939 r. - Emanuelina k. Wielunia, Raczyn, Biała Rządowa, Rychłocice, linia Widawki w rejonie: Pstrokonie, Kalinowa, Branki, linia Ostrów - Gucin w rejonie Łasku.
 • Bitwa o Pabianice: Karniszewice, Klimkowizna, Karolew, Pabianice, Teklin, Ksawerów.
 • Wycofywanie się w kierunku Warszawy przez: Łódź, Stryków, Skierniewice, Puszczę Mariańską, Żyrardów, Brwinów, Warszawę - Saską Kępę do Modlina.

Wykaz miejscowości:

Biała Rządowa k. Wielunia, Bochnia, Borowiec k. Czarnożył, Branków k. Białobrzegów, Brwinów k. Pruszkowa, Budziszyn k. Drwalewa, Burzenin, Chechło k. Pabianic, Chocianowice k. Łodzi, Czarnożyły, Dąbrowa k. Pabianic, Dęblin, Dobroń k. Pabianic, Emanuelina k. Wielunia, Grabów nad Wisłą, Gucin k. Łasku, Jarocice k. Burzenina, Jędrzejów k. Mińska Mazowieckiego, Kalinowa k. Widawy, Kałuszyn, Kamionka k. Złoczewa, Koluszki, Końskowola, Ksawerów k. Łodzi, Lipka k. Łodzi, Lublinek k. Łodzi, Łagiewniki k. Wielunia, Łask, Łaskowice k. Łodzi, Łódź, Maciejowice k. Kozienic, Mała Wieś k. Rychłocic, Małkinia Górna, Masłowice k. Wielunia, Milanówek, Mińsk Mazowiecki, Modlin - Twierdza, Nałęczów k. Lublina, Opole Lubelskie, Ostrołęka k. Warki, Ostrów k. Łasku, Pabianice k. Łodzi, Piątkowisko k. Pabianic, Praga k. Woli Okrzejskiej, Pruszków k. Warszawy, Pstrokonie, Puławy, Pułtusk, Raczyn k. Wielunia, Rogóźno k. Widawy, Ruda Pabianicka, Rychłocice, Ryki k. Dęblina, Sieniec, Skierniewice, Skrzynno k. Czarnożył, Staw k. Czarnożył, Stolec k. Złoczewa, Strońsko, Stryków k. Głowna, Szynkielów k. Rychłocic, Świątkowice k. Czarnożył, Teklin k. Pabianic, Walichnowy, Warszawa, Wąwolnic k. Nałęczowa, Widawa, Wieluń, Zduńska Wola, Zegrze Południowe k. Serocka, Żyrardów.
Literatura:
 • Bortnowski Władysław - "Na tropach Łódzkiego Września" Łódź 1962;
 • Caban Ireneusz - "Oddziały Partyzanckie AK 15 pp Wilków"
 • Gnat - Wieteska Zbigniew - 15 Pułk Piechoty "Wilków" Pruszków 1996;
 • Kozłowski Eugeniusz - "Wojna Obronna Polski 1939" Warszawa 1979;
 • Zawilski Apoloniusz - "Bitwy Polskiego września" Warszawa 1972; "Księga Chwały Piechoty" Warszawa 1939;
 • Roman Peska - "Bitwa Pabianicka" Pabianice 1998;